Курс Уеб програмиране с PHP

цена 200 лв за ниво, 3 нива

Предлагаме Ви ускорен курс с практическа насоченост, базиран на PHP и най-новите уеб технологии, който ще Ви даде максимално бързо небходимата база да започнете самостоятелно или в екип ефективно създаване на уеб приложения.

Всеки курсист, трябва да посещава курса със собствен лаптоп, като ще получи помощ при инсталацията и настройката на цялата необходима развойна среда за уеб приложения – Apache, MySQL, NetBeans, CVS, Git. Така курсистът ще може да се упражнява и самостоятелно на локалната инсталация на лаптопа.

Материалът включва: PHP, HTML, CSS, JavaScript, JQuery, Ajax, MySQL, MVC, Laravel.

Нива

Разделен е на 3 нива, по 20 часа за ниво. Всяко ниво се провежда за 5 дни по 4 учебни часа.

Още първото ниво дава начално запознаване с всички изброени технологии, така че курсистът много бързо добива представа за целия технологичен процес на уеб програмирането, макар и без да познава детайлите във всяка една област.

Всяко следващо ниво надгражда материала свързан с отделните технологии, като навлиза в по-големи подробности.

Разглежда се само обектно ориентирано програмиране, като всички примери са изградени съобразно с принципите на модерните PHP framework системи, без да се използва конкретна такава. По този начин курсистите от самото начало трябва да се научат да изграждат и структурират правилно своите приложения. Показва се как да се капсуловат отделните независими модули и програмният код да се преизползва максимално ефективно в сходни сценарии. Обяснява се как да се пише интуитивен и разбираем код, който позволява максимално избягване на програмни грешки и странични ефекти и осигурява лесно и ефективно разрастване и надграждане на приложението.

Курсът Уеб програмиране с Laravel се явява естествено продължение на настоящия курс и запознава с възможностите на framework системата Laravel.

Време на провеждане

Времето на провеждане може да е някой от следните варианти:

Понеделник и Четвъртък: от 18.00 до 21.15

Вторник и Петък: от 18.00 до 21.15

Събота и Неделя: от 10.00 до 13.15

Събота и Неделя: от 14.00 до 17.15

Събота и Неделя: от 18.00 до 21.15

в син цвят са отбелязани най-вероятните варианти

Цената на едно ниво е 200 лв, като се заплаща при започване на нивото.

Брой часове в едно ниво – 20 (5 дни по 4 часа).
Общ брой на нивата – 3.
Брой курсисти в една група – от 2 до 7.
Един учебен час е 45 минути.

Занятията се провеждат на блокове от по 2 учебни часа с 15 минути почивка между двата блока.

Предлагаме и индивидуално обучение при цена 40 лв/учебен час и минимум 2 часа на занятие.